10208

The effect of the difference of religion on the written inheritance of the wife and her will in the light of the amended Iraqi Personal Status Law in the Kurdistan Region - Iraq (a comparative study)


Helmet Muhammed Asaad1,Muhammed Khdher Qader2.

Department of Legal Administration, Administrative Technical Institute, Erbil - Erbil Technical University, Erbil - Iraq.
Department of Legal Administration, Koya Technical Institute - Erbil Technical University, Erbil - Iraq.

Submitted: 15/05/2021;   Accepted:  17/6 /2021;   Published: 01/ 12/ 2021

Abstract 

 Islamic Sharia and the Amended Iraqi Personal Status Law No. (188) of 1959 permitted a Muslim man to marry a woman from the Abrahamic religions while retaining her religion that she had before marriage, without forcing her to renounce her faith, but she is absolutely free to enter Islam or remain as she is. Accordingly, and as a rule, marriage has a financial impact, represented by the inheritance of another once the marriage contract was entered, however, conversely the difference of religion is an impediment to inheritance,
Thus, the wife from the Abrahamic religions does not inherit from her Muslim husband, and because of this prohibition of inheritance, Islamic Sharia and the Personal Status Law allow every Muslim man who has a wife from the Abrahamic religions to make an optional will for her that does not exceed one third of the estate, on the one hand, and on the other hand, even if the man did not make an optional will for his wife from the Abrahamic religions, the Iraqi Personal Status Law Amended in the Kurdistan Region - Iraq by Law No. (15) of 2008 imposed on the spouses an obligatory will if the wife was of the Abrahamic religions, but without providing details, which led to a difference of opinions of judges and experts of legal division of inheritance regarding the share of the wife from the Abrahamic religions.الملخص                                                                                                                            
أباحت الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقم (188) لسنة 1959 للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية مع الاحتفاظ بدينها التي كانت عليه قبل الزواج، دون أن يجبرها على التخلي عن دينها، بل ولها مطلق الحرية أن تدخل الإسلام أو تبقى على ما هي عليه، وكأصل يترتب على الزواج أثر مالي يتمثل بتوريث أحدهما للآخر بمجرد عقد الزواج، ولكن بالمقابل يعد إختلاف الدين مانعاً من موانع الميراث، وبالتالي لا ترث الزوجة الكتابية من زوجها المسلم، وبسبب هذا المنع من الميراث أجازت الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية لكل رجل مسلم له زوجة كتابية أن يوصي لها بوصية إختيارية لا تزيد عن ثلث التركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى إذا لم يوص الرجل وصية إختيارية لزوجته الكتابية فان قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل في إقليم كوردستان- العراق بقانون رقم (15) لسنة 2008 فرض للزوجين الوصية الواجبة إذا كانت الزوجة كتابية ولكن دون أن تفصل فيها مما أدّى الى إختلاف آراء القضاة وخبراء القسامات الشرعية في نصيب الزوجة الكتابية.پوختە                                                                                                                           
شةريعةي ئيسلامي و ياساي باري كةسي عيَرِاقي هةمواركراو ذمارة (188) لسنة 1959 رِيَطةيان داوة ثياوي موسولَمان هاوسةرطيري لةطةلَ ذنيَكي خاوةن ثةرتوك بكات لةطةلَ ئةوةي ئاينةكةي خؤي بثاريَزيت كة هةيبوو ثيَش هاوسةرطيري، بيَ ئةوةي ثياوةكةي زؤري ليَبكات واز لة ئاينةكةي بهيَنيَت، بةلَكو ئازادييةكي تةواوي هةية بضيَتة ناو ئايني ئيسلام يان بميَنيَتةوة لةسةر ئاينةكةي خؤي، وةكو بنضينة هاوسةرطيري ئاسةواريَكي دارايي ليَ دروست دةبيَت كة بريتيية لة ميراتطرتني هةر يةك لة هاوسةرةكان لةوةي تر تةنها بة طريَبةستي هاوسةرطيري، بةلاَم لةبةرامبةردا جياوازي ئاين بة ريَطرييةك لة ريَطرييةكاني ميرات دادةنريَت، هةر بؤية ذني خاوةن ثةرتووك ميرات لة ثياوة موسولَمانةكةي ناطريَت، وة بة هؤي ئةم ريَطريية لة ميرات ئةوا شةريعةتي ئيسلامي و ياساي باري كةسي عيَراقي رِيَطةيان داوة هةر ثياويَك ذنيَكي خاوةن ثةرتووكي هةبيَت وةسيةتيَكي ئارةزوومةندانة بكات بؤي كة لة سيَ يةكي ميراتةكة تيَثةرِ نةكات، ئةمة لةلايةكةوة، لةلايةكي ترةوة تةنانةت ئةطةر ثياوةكة وةسيةتيَكي ئارةزوومةندانةي نةكرد بؤ ذنة خاوةن ثةرتووكةكةي ئةوا ياساي باري كةسي عيَرِاقي هةمواركراو لة هةريَمي كوردستان- عيَراق بة ياساي ذمارة (15) بؤ سالَي 2008 وةسيةتي ئةركي فةرز كردووة لةسةر هةردوو هاوسةرةكة ئةطةر ذنةكة خاوةن ثةرتووك بوو بةلاَم بيَ ئةوةي دريَذةي ثيَبدات ئةمةش بووة هؤي جياوازي رِا و بووضووني دادوةران و شارةزاياني دابةشكاري شةرعي سةبارةت بة ثشكي زني خاوةن ثةرتووك.

قائمة المصادر

بعد القرآن الكريم

أولاً- الكتب: 

أ- الكتب الشرعية:

1- ابن القيم الجوزي، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، أحكام أهل الذمة، المحقق: يوسف بن أحمد البكري- شاكر بن توفيق العاروري، ج2، ط1، رمادى للنشر- الدمام، 1418ه – 1997م.

2- ابن الهمام، الإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام (ت 861هـ)، شرح فتح القدير، على الهداية شرح بداية المبتدئ، ج3، ط1، علّق عليه وخرّج آياته وأحاديثه، عبدالرازق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ- 2003م.

3- ابن حزم الاندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)، المحلى بالآثار، ج9، دار الفكر، بيروت، بدون سنة النشر.

4- ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، المغني لابن قدامة، ج7، مكتبة القاهرة، القاهرة، 1388هـ - 1968م.

5- ابن كثير، أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي (المتوفى: 774 ه)، تفسير القرآن العظيم، ط1، دار ابن حزم، بيروت، 2000

6- الآبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبدالرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، ج8، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415 هـ.

7- الألباني، محمد ناصرالدين الألباني، صحيح جامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، رقم الحديث (2778)، ط3، المكتب الاسلامي، بيروت، 1408ه- 1988م.

8- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ج8، كتاب الفرائض، رقم الحديث (6764)، ط1، دار طوق النجاة، بيروت،  1422ه.

9- الدار القطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار القطني (المتوفى: 385ه)، سنن الدارقطني، ج4، كتاب النكاح، رقم الحديث (3620)، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 1424 هـ - 2004 م.

10- الروندي، قطب الدين سعيد بن هبةالله الروندي (المتوفى: 573ه)، فقه القرآن، ج2، ط1، مطبعة أشواق، قم، 1394ه.

11- السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)، سنن أبي داود، ج3، كتاب الفرائض، رقم الحديث (2911)، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، بلا سنة الطبع.

12- السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)، المبسوط، ج30، كتاب الفرائض، دار المعرفة، بيروت، 1414هـ- 1993.

13- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبدمناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)، الأم، ج5، دار المعرفة، بيروت،1410- 1990م.

14- الشراحيلي، علي بن ناشب بن يحى الحلوي الشراحيلي، الوسيط بين الاختصار والتبسيط في فقه الفرائض وحساب المواريث، المجلد الأول، ط1، بلا اسم المطبعة ولا سنة الطبع.

15- الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج4، كتاب الفرائض، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ - 1994م.

16- الشيباني، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج36، رقم الحديث (22005)، ط1، مؤسسة الرسالة، القاهرة،1421هـ- 2001م.

17- الطوسي، محمد بن الحسن بن علي الطوسي، الإستبصار، ج4، حديث رقم (707) باب يرث المسلم الكافر، تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، بلا سنة الطبع.

18- العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (المتوفى: 1189هـ) المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج2، دار الفكر، بيروت، 1414هـ - 1994م.

19- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج1، دار المعرفة، بيروت، 1379.

20- الكاساني، علاء الدين، أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ - 1986م.

21- المدني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، المدونة، ج2، كتاب المواريث، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ - 1994م.

22- النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)، ج3، كتاب الفرائض، رقم الحديث (1614)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، بلا سنة الطبع.

23- د. نصر فريد محمد واصل، فقه المواريث والوصية في الشريعة الاسلامية، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 1995.

ب- الكتب القانونية:

1- ابراهيم المشهداني، المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم الأحوال الشخصية، مطبعة الزمان، بغداد، 1999.

2- ابراهيم المنجي، دعوى الوارثة، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2007.

3- د. أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج2، الوصايا والمواريث والوقف، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010.

4- د. أحمد علي الخطيب، شرح قانون الأحوال الشخصية، القسم الأول في أحكام الميراث، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1982.

5- د. أحمد محمود الشافعي، أحكام المواريث، دار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، بلا سنة الطبع.

6- القاضي ثائر جمال الونداوي، الوصية الواجبة في الفقه والقانون والقضاء، دار السنهوري، بيروت، 2017.

7- جمعة سعدون الربيعي، احكام الاحوال الشخصية للطوائف الاسلامية في العراق، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1995.

8- سعد عبدالوهاب عيسى الحيالي، موانع الميراث، ط1، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2015.

9- د. علي عبدالعالي الأسدي، الوجيز في أحكام الوصية والميراث، دار السنهوري، بيروت، 2020.

10- محمد ابو زهرة، شرح قانون الوصية المصري، ط6، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988.

11- محمد طه أبو العلا خليفة، أحكام المواريث، ط1، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، 2004.

12- د. مصطفى ابراهيم الزلمي، أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال، ط2، شركة الخنساء للطباعة، بغداد، 2000م.

13- د. هادي محمد عبدالله، الوصية الواجبة في القانون العراقي، ط1، مكتبة يادطار، السليمانية، 2017.

ثانياً- الرسائل الجامعية:

1- أميرة مازن عبدالله أبو رعد، أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، الفقه والتشريع، 2007. متاح على العنوان الالكتروني الآتي: 

< https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-fi09116-ketabpedia.com.pdf> 

2- رنا صادق شهاب حمد الدليمي، الوصايا وتزاحمها في الفقه الاسلامي وقوانين الأحوال الشخصية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية الحقوق، 2009. متاح على العنوان الالكتروني الآتي:

< https://iqdr.iq/search?view=e7fa83413671695f8f528c5d406824f9>  

3- ريم عادل الأزعر، الوصية الواجبة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، كلية الشريعة والقانون، 2008. متاح على العنوان الالكتروني الآتي: < https://www.quranicthought.com/ar/books/% /> 


ثالثاً- البحوث العلمية:

1- د. أحمد حسين الطاهر، أثر اختلاف الدين في مسائل من الأحوال الشخصية فقهاً وقانوناً، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والشرعية، صادرة عن جامعة الزاوية- ليبيا، العدد السادس، يونيو 2015.

2- د. حسن السيد حامد خطاب، حكم الزواج بغير المسلمة في الفقه الاسلامي، بحث منشور في مجلة مركز الخدمة والاستشارات البحثية بكلية الاداب بالمنوفية، العدد الثالث، مايو 2002.

3- د. ظاهر مجيد قادر و د. هيوا ابراهيم قادر، الوصية الواجبة دراسة في ضوء قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل، بحث منشور في وقائع المؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية، المجلد الثاني، كلية القانون، جامعة تيشك الدولية- أربيل، 2019.


رابعاً- التشريعات العراقية:

1- القانون المدني العراقي المعدل رقم (40) لسنة 1951.

2- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل. 

3- قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل رقم (83) لسنة 1969.

4- من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43) لسنة 1971.

5- قانون الأحوال المدنية العراقي رقم (65) لسنة 1972 المعدل.

6- قانون رقم (72) لسنة 1979 قانون التعديل الثالث لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959.

7- الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.

8- قانون رقم (15) لسنة 2008 الصادر عن برلمان إقليم كوردستان- العراق المعدل لقانون الأحوال الشخصية العراقي. 


خامساً- التشريعات غير العراقية:

1- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم (77) لسنة 1943.

2- قانون الوصية المصري رقم (71) لسنة 1946.

3- قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم (51) لسنة 1984.

4- قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (15) لسنة 2019.


سادساً: المجلات:

1- النشرة القضائية (يصدرها المكتب الفني بحكمة تمييز العراق)، العدد الرابع، السنة الرابعة، تشرين الأول- تشرين الثاني- كانون الأول- 1973.

2- مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة الحادية عشر (نيسان، مايس، حوزيران) 1980.

3- مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة السادسة- نيسان- مايس-  حزيران.

4- محاضر المجلس الوطني لكوردستان- العراق، المجلد (49) التاسع والأربعون لسنة 2008، ط1، 2009.

5- محاضر المجلس الوطني لكوردستان- العراق، المجلد (50) الخمسون لسنة 2008، ط1، 2009.

6- مجلة دادوةر (القاضي)، مجلة قانونية دورية يصدرها إتحاد قضاة إقليم كوردستان، العدد (4)، السنة الرابعة، 2012.


سابعاً: القرارات القضائية العراقية وغير العراقية:

1- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم (189- شرعية أولى- 973) في 4/ 11/ 1973.

2- قرار محكمة النقض المصرية 8/ 2/ الطعن المرقم (160) لسنة 64 قضائية (أحوال شخصية).

3- قرار محكمة التمييز العراقية، الرقم (65/ هيئة عامة ثانية/ 75)، بتاريخ 17/ 5/ 1975.

4- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم (518)، الهيئة العامة، بتاريخ 12/ 4/ 1980.

5- قرار محكمة النقض المصرية 26/ 6/ 1963 رقم النقض (296) لسنة 84 قضائية.

6- قرار محكمة التمييز العراقية الرقم (136/ هيئة عامة/ 85/ 86) في 15/ 2/ 1986. 

7- قرار محكمة التمييز العراقية، الرقم (9586/ شخصية أولى/ 2004) في 12/ 2/ 2005، 

8- القرار رقم (5206)/ هيئة الأحوال والمواد الشخصية/ 2011، في 15/ 1/ 2012.


ثامناً: المقابلات الشخصية:

1- مقابلة شخصية مع السيد القاضي (محمد مصطفى) رئيس هيئة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز في إقليم كوردستان- العراق، في مكتبه في مقر محكمة التمييز الإقليم، أربيل، عاصمة إقليم كوردستان- العراق، بتاريخ 3/ 8/ 2021.

2- مقابلة شخصية مع السيد الخبير القضائي (عمر عبدالقادر علي) خبير المناسخات الشرعية والقانونية في محكمة إستئناف منطقة أربيل، في مكتبه في محكمة إستئناف منطقة أربيل، أربيل، عاصمة إقليم كوردستان- العراق، بتاريخ 3/ 8/ 2021.

3- مقابلة شخصية مع السيد القاضي (هاشم عبدالحامد حمة سعيد) عضو ونائب رئيس هيئة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز في إقليم كوردستان- العراق، في مكتبه في مقر محكمة التمييز الإقليم، أربيل، عاصمة إقليم كوردستان- العراق، بتاريخ 3/ 8/ 2021.

4- مقابلة شخصية مع السيد القاضي (لطيف عثمان شريف) رئيس هيئة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز في إقليم كوردستان- العراق سابقاً، في مكتبه في مقر محكمة التمييز الإقليم، أربيل، عاصمة إقليم كوردستان- العراق، بتاريخ 3/ 8/ 2021.

5- مقابلة شخصية مع السيد القاضي (رزطار محمد أمين) عضو محكمة التمييز في إقليم كوردستان- العراق، في مكتبه في مقر محكمة التمييز الإقليم، أربيل، عاصمة إقليم كوردستان- العراق، بتاريخ 3/ 8/ 2021.

6- مقابلة شخصية مع السيد الخبير القضائي (فاروق كريم عبدالرحمن) خبير المناسخات الشرعية والقانونية في محكمة إستئناف منطقة أربيل، في مكتبه في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان- العراق، بتاريخ 5/ 8/ 2021.

 7- مقابلة شخصية مع السيد الخبير القضائي (سلمان سفر شريف) خبير المناسخات الشرعية والقانونية في محكمة إستئناف منطقة أربيل، في مكتبه في محكمة بداءة دةشتي هةولير، أربيل، عاصمة إقليم كوردستان- العراق، بتاريخ 15/ 8/ 2021.

تاسعاً: الزيارات العلمية والميدانية:

1- زيارة ميدانية الى محكمة التمييز في إقليم كوردستان- العراق بتاريخ 3/ 8/ 2021.

2- زيارة ميدانية الى محكمة الأحوال الشخصية في اربيل بتاريخ 4/ 8/ 2021.

3- زيارة ميدانية الى محكمة البداءة في أربيل بتاريخ 4/ 8/ 2021.

4- زيارة ميدانية الى محكمة البداءة في عنكاوة بتاريخ 4/ 8/ 2021.

5- زيارة ميدانية الى محكمة أحول الشخصية شقلاوة، بتاريخ 5/ 8/ 2021.

6- زيارة ميدانية الى محكمة البداءة في رانية بتاريخ 12/ 8/ 2021.

7- زيارة ميدانة الى برلمان إقليم كوردستان- العراق 8/ 8/ 2021.

8- زيارة ميدانية الى محكمة بداءة دةشتي هةولير 28/ 7/ 2021.